tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Filologia germańska

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia

Filologia germańska popołudniowa prowadzona w formie hybrydowej ( część zajęć na Uczelni, część online)

To nie tylko nauka języka, to fascynująca wyprawa w głąb niemieckojęzycznego dziedzictwa, rozwijająca umiejętności, poszerzająca horyzonty kulturowe i inspirująca do odkrywania bogactwa niemieckojęzycznej tradycji literackiej i kulturowej.

 

Czym jest Filologia germańska?

To pełna pasji i odkryć podróż w głąb bogatego dziedzictwa języka, literatury i kultury niemieckojęzycznej. Ten fascynujący kierunek edukacyjny nie tylko dąży do rozwinięcia umiejętności językowych na wyjątkowo zaawansowanym poziomie C1, ale także oferuje wszechstronną wiedzę językoznawczą, literacką oraz głębokie zanurzenie w kontekście historycznym i kulturowym Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Jednocześnie, program kształcenia ukierunkowany jest na dostarczanie solidnej wiedzy językoznawczej, umożliwiając zrozumienie struktury języka niemieckiego oraz jego ewolucji w kontekście kulturowym. Studenci mają okazję śledzić rozwój literatury na przestrzeni lat, analizować różnorodne style i nurty oraz zgłębiać uniwersalne tematy prezentowane w niemieckojęzycznych utworach. Ponadto, kierunek ten oferuje szerokie spojrzenie na kontekst historyczny i kulturowy Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Studenci poznają ważne wydarzenia, postaci historyczne oraz unikalne tradycje, co pozwala na pełne zrozumienie uwarunkowań społecznych, politycznych i kulturowych obszaru niemieckojęzycznego.

 

Czego się nauczysz?

Dwie dostępne specjalności dodają kierunkowi dodatkowego wymiaru, umożliwiając studentom dostosowanie swojej nauki do osobistych zainteresowań i planów zawodowych:

  1. Filologia germańska, język niemiecki w biznesie - studenci tej specjalizacji nie tylko doskonalą swój język niemiecki, ale również zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznej komunikacji w kontekście międzynarodowego biznesu oraz branży turystycznej. Kładąc nacisk na aspekty praktyczne, program kształcenia obejmuje intensywne szkolenie z zakresu komunikacji handlowej, tłumaczeń specjalistycznych oraz zasad marketingu.
  2. Filologia germańska tłumaczeniowa - studenci tej specjalności rozwijają umiejętności tłumaczeniowe oraz zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu tłumaczeń ustnych i pisemnych. Program kształcenia obejmuje naukę różnych metod i narzędzi tłumaczeniowych, doskonalenie umiejętności interpretacji i przekładu tekstów w języku niemieckim oraz zwiększanie kompetencji w zakresie języka obcego. Studenci uczą się tłumaczyć różnorodne typy tekstów, takie jak teksty specjalistyczne, biznesowe, literackie, urzędowe, ekonomiczne itp. Ponadto, zdobywają umiejętności obsługi oprogramowania wspierającego pracę tłumacza oraz techniki tłumaczenia ustnego.

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach?

Absolwenci kierunku Filologia Germańska mają szerokie spektrum możliwości zatrudnienia, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mogą pracować jako specjaliści ds. komunikacji w międzynarodowych firmach, tłumacze tekstów biznesowych, nauczyciele języka niemieckiego, pracownicy instytucji kulturalnych, mediów, biur tłumaczeń oraz firm zorientowanych na rynki niemieckojęzyczne. Ich interdyscyplinarne kompetencje pozwalają im również na znalezienie pracy w instytucjach i podmiotach prowadzących współpracę transgraniczną między Polską a Niemcami, mediach, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wszędzie tam, gdzie wymagane są filologiczne umiejętności i interkulturowe kompetencje.
 

Odkryj niepowtarzalne możliwości kształcenia i rozwijaj swoje zainteresowania na najwyższym poziomie!

Wybierz stopień

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wybierz stopień

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.