tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Moduły Specjalnościowe Big Data

Moduły Specjalnościowe Big Data

 

 1. MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: analityka big data – programowanie i projektowanie badań

Moduł specjalnościowy analityka big data – programowanie i projektowanie badań składa się z 9 przedmiotów obowiązkowych i obejmuje 375 godzin dydaktycznych oraz 960 godzin praktyk, za które student może uzyskać razem 63 punkty ECTS. Studenci dzięki poszerzającym ich wiedzę kursom, nabędą dodatkowe kompetencje w zakresie:

 1. Programowania R
 2. Technologie Big Data
 3. Technologie kwerendy danych
 4. Statystyka i modelowanie – badania ilościowe i ich interpretacja
 5. Język obcy specjalistyczny angielski/niemiecki
 6. Cyberbezpieczeństwo
 7. Projekt analityczny
 8. Komunikacja marketingowa / Kapitały w organizacji
Celem nauki w ramach modułu specjalnościowego big data – programowanie i projektowanie badań jest wykształcenie absolwenta posiadającego rozszerzone kompetencje i umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy teoretycznej z zakresu analizy danych i big data, w tym przede wszystkim projektowania, programowania i wykorzystania zaawansowanych narzędzi programistycznych i statystycznych dla identyfikacji źródeł, pozyskania i obróbki danych.

 1. MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: interpretacja i analiza danych społecznych i ekonomicznych

Moduł specjalnościowy interpretacja i analiza danych społecznych i ekonomicznych składa się z 8 przedmiotów obowiązkowych i obejmuje 375 godzin dydaktycznych oraz 960 godzin praktyk, za które student może uzyskać razem 63 punkty ECTS. Studenci dzięki poszerzającym ich wiedzę kursom, nabędą dodatkowe kompetencje w zakresie:

 1. Programowania R
 2. Język obcy specjalistyczny angielski/niemiecki
 3. Analiza i prezentacja danych biznesowych
 4. Interpretacja danych społecznych i ekonomicznych
 5. Grafika komputerowa
 6. Zachowanie organizacyjne
 7. Projekt analityczny
Celem nauki w ramach modułu specjalnościowego Interpretacja i analiza danych społecznych i ekonomicznych jest dostarczenie studentom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zaawansowanych umiejętności interpretacji i analizy danych z otoczenia społeczno-ekonomicznego, w tym przede wszystkim w zakresie przydatności wyników analiz z punktu widzenia celów badawczych organizacji-klienta i jego i celów biznesowych.