tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Zarządzenia Dziekana 2021

Zarządzenie nr 1 /2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 21.04.2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu zdalnej sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 2/2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia korekty w Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Załącznik do Zarządzenia nr 2/2021

Zarządzenie nr 3/20201 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 5/2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie: procedury złożenia pracy dyplomowej oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 6/2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia10 maja 2021 roku w sprawie: ustalenia terminów egzaminów dyplomowych i składów komisji do prowadzenia egzaminów dyplomowych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 7/ 2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 10 maja 2021 roku  w sprawie: wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji praktyk zawodowych dla kierunku pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 8/2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie: ustalenia dodatkowego terminu egzaminu dyplomowego dla kierunku pedagogika, specjalności pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 9 /2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 13.05.2021 r. w sprawie: organizacji egzaminów na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 10/2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 7 września 2021 roku w sprawie: ustalenia dodatkowych terminów egzaminów dyplomowych i składów komisji do prowadzenia egzaminów dyplomowych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 11/ 2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 13 września 2021 roku  w sprawie: wprowadzenia Harmonogramu realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 12/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14.10.2021 r. w sprawie: wykazu obszarów tematycznych stanowiących zainteresowania naukowo-badawcze nauczycieli akademickich prowadzących prace dyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 13/2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 25 października 2021 roku  w sprawie: powołania Kolegium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zarządzenie nr 14/2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 25 października 2021 r. w sprawie: powołania Zespołów ds. Jakości Kształcenia.

Zarządzenie nr 15/2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 25 października 2021 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia.

Zarządzenie nr 16/2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 25.10.2021 w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceny Nauczyciela Akademickiego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 17/2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie: prowadzenia zajęć dydaktycznych z pierwszym rokiem filologii angielskiej w formie on-line w związku z wystąpieniem zachorowania na COVID-19

Zarządzenie nr 18/ /2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 26.11.2021 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu zdalnej sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

 

Zarządzenie nr 19/2021 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2021/2022