tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Praktyki zawodowe Pedagogika

Praktyki zawodowe Pedagogika

Praktyki zawodowe Regulamin Organizacji Praktyk Zawodowych

REGULAMIN ZALICZANIA CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ STUDENTA NA POCZET PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Załącznik nr 1 do regulaminu>>>
Załącznik nr 2 do regulaminu>>>


Miejsce i czas realizacji praktyk w semestrze reguluje harmonogram obowiązujący w roku akademickim 2023/2024

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW:

Planując praktykę w danej firmie/instytucji należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zrealizowania programu praktyki (patrz poniżej: karty przedmiotu dla kursu praktyki zawodowe).


DOKUMENTY KIERUJĄCE STUDENTA NA PRAKTYKI:

Przed podjęciem praktyki Student jest zobowiązany do złożenia w dziekanacie WNHiS dokumentów: zaświadczeniaharmonogramu praktyk (2 egz.). Komplet dokumentów należy złożyć minimum na 3 dni przed podjęciem praktyk.

1. Zaświadczenie:
  RzK: 5 semestr6 semestr
2. Harmonogram praktyk (dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach).

UWAGA! Zgodnie z Regulaminem organizacji praktyk zawodowych realizacja praktyk jest możliwa tylko i wyłącznie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 
Wszelkie zmiany w przedłożonym harmonogramie praktyk mogą być dokonywane po uzgodnieniu z dziekanatem WNHiS.

3. Porozumienie.
Druk zostanie przygotowany dla każdego studenta indywidualnie.

WYKAZ PROPONOWANYCH PLACÓWEK:

PED RzK. Wykaz proponowanych placówek

KARTY PRZEDMIOTU dla kursu praktyki zawodowe (treści realizowane podczas odbywania praktyk):

PED RzK: semestr 5,6

PO ZAKOŃCZONYCH PRAKTYKACH:

student zobowiązany
jest do niezwłocznego złożenia dziennika praktyki zawodowej w dziekanacie WNHiS, nie później niż 7 dni od daty jej zakończenia.

Ponadto, Studenci do dziennika praktyk dołączają,

PED RzK:
3. scenariusze zajęć: (1) obszar opiekuńczo-wychowawczy, (2) obszar profilaktyczny, (3) obszar resocjalizacyjny

Druk scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych
Druk scenariusza zajeć profilaktycznych
Druk scenariusza zajęć resocjalizacyjnych
Program prewencyjny