tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej przedstawia ofertę studiów podyplomowych w zakresie:

  • Języka niemieckiego w kontaktach biznesowych i turystycznych
  • Budowania i promocji marki- REKRUTACJA WKRÓTCE
  • Kreowania marki lidera w administracji publicznej
  • Oligofrenopedagogiki- REKRUTACJA WKRÓTCE
  • Promocji regionalnego produktu turystycznego - REKRUTACJA WKRÓTCE
  • Zarządzania w turystyce- REKRUTACJA WKRÓTCE
  • Finanse i zarządzanie w samorządzie terytorialnym 

Zasady rekrutacji:

Złożenie w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe pobrane z naszej strony internetowej
  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) lub poświadczonej kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • oświadczenia dotyczące poziomu biegłości językowej kandydata na poziomie min. B1 (deklaracja do pobrania z naszej strony internetowej)

lub przesłanie wyżej wymienionych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy dziekanatu dziekanatWNHiS@kans.plz zastrzeżeniem okazania oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych w późniejszym terminie.

Studia trwają 2 lub 3 semestry.
Przewiduje się, że odbywać się one będą co 2 tygodnie w układzie dwudniowych sesji.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.