tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Praktyki zawodowe dziennikarstwo

Praktyki zawodowe dziennikarstwo

Regulamin Organizacji Praktyk Zawodowych

REGULAMIN ZALICZANIA CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ STUDENTA NA POCZET PRAKTYKI ZAWODOWEJ
Załącznik nr1 do Regulaminu>>>>
Załącznik nr 2 do Regulaminu>>>

Miejsce i czas realizacji praktyk w semestrze reguluje harmonogram obowiązujący w roku akademickim 2023/2024

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW:

Planując praktykę w danej firmie/instytucji należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zrealizowania programu praktyki (patrz poniżej: karta przedmiotu dla kursu praktyki zawodowe).


WYKAZ DOKUMENTÓW KIERUJĄCYCH STUDENTA NA PRAKTYKĘ:

1. Zaświadczenie: druk 
2. Harmonogram praktyk (dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach)
4. Porozumienie (otrzymuje student w dziekanacie WNHiS)

Przed podjęciem praktyki, każdy student zobowiązany jest do złożenia w dziekancie WNHiS dokumentu zaświadczenia oraz harmonogramu praktyk. Komplet dokumentów należy złożyć minimum na 3 dni przed podjęciem praktyk.

UWAGA! Zgodnie z Regulaminem organizacji praktyk zawodowych realizacja praktyk jest możliwa tylko i wyłącznie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Wszelkie zmiany w przedłożonym harmonogramie praktyk mogą być dokonywane po uzgodnieniu z dziekanatem WNHiS.


WYKAZ PROPONOWANYCH PLACÓWEK:

Wykaz proponowanych placówek

KARTA PRZEDMIOTU:

Karta przedmiotu dla kursu praktyka zawodowa


PO ZAKOŃCZONYCH PRAKTYKACH:

Student zobowiązany 
jest do niezwłocznego złożenia dziennika praktyki zawodowej w dziekanacie WNHiS, nie później niż 7 dni od daty jej zakończenia.