tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

System Zapewniania Jakości Kształcenia

System Zapewniania Jakości Kształcenia

System Zapewniania Jakości Kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

WYDZIAŁOWA KOMISJA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

prof. Anna Michońska-Stadnik- Koordynator Wydziałowy ds. Jakości Kształenia - Przewodnicząca

dr Elżbieta Zieja - Z-ca Przewodniczącej

dr Oliwia Tarasewicz-Gryt

mgr Kornel Musiał

mgr Ida Wrzesień

mgr Julita Zaprucka

mgr Hubert Papaj

Hubert Kasperowicz- student

Łukasz Kozłowski-przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku pedagogika

 dr Elżbieta Zieja – Przewodnicząca

 dr Fryderyk Drejer

 mgr Jolanta Brejdak

 mgr Małgorzata Gorzelak

 mgr Beata Sosulska-Baran

 dr Beata Rynkiewicz

 dr Beata Świątek

 Małgorzata Badran- przedstawicielka Samorządu Studenckiego

 Michał Nowak- student

 Adrianna Bartkowiak- studentka
 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku filologia

 mgr Ida Wrzesień – Przewodnicząca

 prof. Anna Michońska-Stadnik

 dr Katarzyna Sradomska

 dr Józef Zaprucki

 dr Krzysztof Kowalczyk-Twarowski

 mgr Małgorzata Byler

 mgr Jolanta Ratyńska

 mgr Julita Zaprucka

 mgr Hubert Papaj

 mgr Magdalena Pabian

 Hubert Cel- przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 Hubert Kasperowicz- student

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 dr Elżbieta Zieja - Przewodnicząca

 dr Paweł Greń

 dr Oliwia Tarasewicz-Gryt

 mgr Maciej Wowk

 Łukasz Kozłowski- przedstawiciel Samorządu Studenckiego


Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku psychologia

dr Elżbieta Zieja - Przewodnicząca

mgr Kornel Musiał

dr Tomasz Frąckowiak

dr Beata Miedzińska

Łukasz Kozłowski-przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Sandra Guziak- studentka

Michalina Więckowska- studentka


Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku biznes turystyczny

dr Elżbieta Zieja - Przewodnicząca

dr Wojciech Topczewski

dr Justyna Bagińska

Katarzyna Kosińska- przedstawicielka Samorządu Studenckiego

Joanna Balcerzak- studentka