tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

System Zapewniania Jakości Kształcenia

System Zapewniania Jakości Kształcenia

System Zapewniania Jakości Kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze

System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

WYDZIAŁOWA KOMISJA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

prof. Anna Michońska-Stadnik– Koordynator Wydziałowy ds. Jakości Kształcenia - Przewodnicząca
dr Marcelina Szewczuk-Sadowska
dr Beata Rynkiewicz
dr Oliwia Tarasewicz-Gryt
mgr Ida Wrzesień
mgr Kornel Musiał
mgr Julita Zaprucka
mgr Hubert Papaj
Łukasz Kozłowski -przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku pedagogika
dr Beata Rynkiewicz – Kierownik Katedry Nauk Społecznych, Przewodnicząca
mgr Jolanta Brejdak

mgr Małgorzata Gorzelak
mgr Beata Sosulska-Baran
dr Beata Świątek-Struzik
dr Celina Witkowska
Katarzyna Kosińska- przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku filologia

mgr Ida Wrzesień– Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych, Przewodnicząca
prof. Anna Michońska-Stadnik
dr Katarzyna Sradomska
dr Marcelina Szewczuk-Sadowska
dr Krzysztof Kowalczyk-Twarowski
mgr Julita Zaprucka
mgr Maria Silbert- Salabura
mgr Hubert Papaj
mgr Magdalena Pabian
Liliana Fiszer - przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

dr Oliwia Tarasewicz-Gryt – Kierownik Katedry Nauk Społecznych, Przewodnicząca
dr Paweł Greń
dr hab. Katarzyna Szalonka
mgr Maciej Wowk
Katarzyna Kosińska- przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku psychologia
mgr Kornel Musiał – Kierownik Katedry Nauk Społecznych, Przewodniczący
mgr Marta Barnaś
dr Tomasz Frąckowiak
dr Beata Miedzińska
dr Piotr Karpiński
Łukasz Kozłowski- przedstawiciel Samorządu Studenckiego
Sandra Guziak
Michalina Więckowska

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku biznes turystyczny
mgr Kornel Musiał – Kierownik Katedry Nauk Społecznych, Przewodniczący
dr Wojciech Topczewski
dr Justyna Bagińska
mgr Liliana Rzepka
Katarzyna Kosińska-przedstawiciel Samorządu Studenckiego
Joanna Balcerzak