tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

W roku akademickim 2024/2025 rekrutacja na wszystkie kierunki studiów na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych rozpoczyna sie w dniu 3 czerwca i będzie obejmowała 3 tury:
I od 03.06.2024 do 26.07.2024- ogłoszenie wyników 29.07.2024
II od 30.07.2024 do 29.08.2024- ogłoszenie wyników 30.08.2024
III od 02.09.2024 do 27.09.2024- ogłoszenie wyników 30.09.2024

Proces rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze przebiega w formie elektronicznej przez Wirtualny Dziekanat według następującej procedury:


1. Wypełnienie kwestionariusza osobowego (rejestracja elektroniczna udostępniona na stronie KANS http://wd.kpswjg.pl)**, (UWAGA! Ze względu na błąd występujący w przeglądarce Internet Explorer zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox lub Google Chrome),

2. Załączenie do kwestionariusza osobowego skanu lub zdjęcia świadectwa dojrzałości ( wielkość nie może przekraczać 5MB) wydanego przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dla kandydatów na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska obowiązuje zdany zewnętrzny (pisemny) egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

3. Załączenie do kwestionariusza osobowego pliku w odpowiednim formacie z kolorową fotografią zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (kolorowe zdjęcie powinno być w formacie JPEG, wymiary zdjęcia to:35mm x 45mm i, preferowana rozdzielczość to 492  x 633 pikseli; jednocześnie rozmiar pliku nie powinien przekraczać 2,5 MB.),


4. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia na konto Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976,  w kwocie  85 zł (w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz nazwę kierunku studiów).

Szczegółowe informacje znajdą też Państwo na stronie głównej Uczelni :  ZASADY REKRUTACJI