tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Uchwały Rady Wydziału

Uchwały Rady Wydziału

Uchwały Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych 2019

Uchwała nr 1/2019 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 25.02.2019 r.
w sprawie: przyjęcia szczegółowej struktury pracy dyplomowej na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Załącznik do Uchwały nr 1/2019 z dnia 25.02.2019 r.
Załącznik 1 do szczegółowej struktury pracy dyplomowej
Załącznik 1a do szczegółowej struktury pracy dyplomowej
Załącznik 2 do szczegółowej struktury pracy dyplomowej

Uchwała nr 2/2019 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 25.02.2019 r.
w sprawie: przyjęcia szczegółowych wymagań edytorskich pracy dyplomowej na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Załącznik do Uchwały nr 2/2019 z dnia 25.02.2019 r.

Uchwała nr 3/2019 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 25.02.2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Uchwała nr 4/2019 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 25.02.2019 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o utworzeniu Koła Naukowego Komunikacji Społecznej "Twoje koło"

Uchwała nr 5/2019 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 12.06.2019 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie kierunkowych efektów uczenia się dla profili obowiązujących od 1 października 2019 r. na kierunkach prowadzonych przez Wydział nauk Humanistycznych i Społecznych
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2019 z dnia 12.06.2019 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5/2019 z dnia 12.06.2019 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 5/2019 z dnia 12.06.2019 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały nr 5/2019 z dnia 12.06.2019 r.
Załącznik nr 5 do Uchwały nr 5/2019 z dnia 12.06.2019 r.
Załącznik nr 6 do Uchwały nr 5/2019 z dnia 12.06.2019 r.
Załącznik nr 7 do Uchwały nr 5/2019 z dnia 12.06.2019 r.
Załącznik nr 8 do Uchwały nr 5/2019 z dnia 12.06.2019 r.
Załącznik nr 9 do Uchwały nr 5/2019 z dnia 12.06.2019 r.

Uchwała nr 6/2019 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 12.06.2019 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o programach studiów kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2019 z dnia 12.06.2019 r.
Załącznik nr 1 do Programu studiów kierunku pedagogika
Załącznik nr 2 do Programu studiów kierunku pedagogika

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 6/2019 z dnia 12.06.2019 r.
Załącznik nr 5 do Programu studiów kierunku filologia
Załącznik nr 6 do Programu studiów kierunku filologia
Załącznik nr 7 do Programu studiów kierunku filologia
Załącznik nr 8 do Programu studiów kierunku filologia

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 6/2019 z dnia 12.06.2019 r.
Załącznik nr 1 do Programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Załącznik nr 2 do Programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Załącznik nr 3 do Programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Uchwała nr 7/2019 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 12.06.2019 r.
w sprawie: powołania składu Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczyciela Akademickiego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 8/2019 RWNHiS KPSW w Jeleniej Górze z dnia 12.06.2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych na rok 2019.