tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Praca Dyplomowa Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Praca Dyplomowa Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Praca dyplomowa 

Zasady dyplomowania

Zgodnie z Zarządzeniem nr 95/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze z dnia 24 listopada 2024 r. wprowadzającego zasady dyplomowania student ma obowiązek do dnia 10.06.2024 roku złożyć w dziekanacie 2 egzemplarze pracy dyplomowej w formie papierowej wraz z pisemną akceptacją promotora  oraz płytę CD z nagraną wersją elektroniczną pracy ( w formacie PDF oraz DOC lub DOCX) oraz wypełnioną i podpisaną zgodę na procedurę antyplagiatową ( patrz dokumenty do pobrania).


Egzamin dyplomowy odbywać się będzie w ramach bezpośredniego kontaktu studenta i komisji egzaminacyjnej na teranie Uczelni.

Termin obrony oraz skład Komisji Egzaminacyjne>>>

Zasady dyplomowania>>>


DOKUMENTY DO POBRANIA:


Strona tytułowa pracy dyplomowej

Oświadczenie autora pracy i promotora (oświadczenie należy umieścić jako ostatnią stronę pracy dyplomowej)

Opis na płytę CD

Zgoda na procedurę antyplagiatową 
 

Egzamin Dyplomowy

 

WAŻNE!!!
Po złożeniu pracy dyplomowej i dopełnieniu wszystkich formalności, każdy student zostanie poinformowany przez dziekanat o godzinie swojego egzaminu dyplomowego.


Pytania na egzamin dyplomowy 2023- event i kreowanie wizerunku
Pytania kierunkowe 2023 na egzamin