tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Zarządzenia Dziekana 2020

Zarządzenie nr 1/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 27 stycznia 2020 roku  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dokonującej wyboru studentów do udziału w kursie „Budowanie marki osobistej na rynku pracy” realizowanego w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie nr 2/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie: powołania Koordynatora Wydziałowego ds. Jakości Kształcenia.

Zarządzenie nr 3/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia.

Zarządzenie nr 4/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie: powołania Zespołów ds. Jakości Kształcenia.

Zarządzenie nr 5/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Zarządzenie nr 6/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2019/2020.

 Zarządzenie nr 7/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia pytań na egzamin dyplomowy na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, obowiązujących studentów, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2017/2018. 

Zarządzenie nr 8/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 9/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie: sposobu zaliczania zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 10/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie: procedury złożenia pracy dyplomowej oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2019/2020.

Zarządzenie nr 11/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu zdalnej sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Zarządzenie nr 12/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 12 maja 2020 roku  w sprawie: ustalenia terminów egzaminów dyplomowych i składów komisji do prowadzenia egzaminów dyplomowych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 13/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15 czerwca 2020 roku  w sprawie: ustalenia terminu oraz składu komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Zarządzenie nr 14/ 2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 10 września 2020 roku  w sprawie: wprowadzenia Harmonogramu realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 15/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 17 września 2020 roku  w sprawie: powołania Kolegium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zarządzenie nr 16/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: powołania Koordynatora Wydziałowego ds. Jakości Kształcenia.

Zarządzenie nr 17/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia.

Zarządzenie nr 18/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: powołania Zespołów ds. Jakości Kształcenia.

Zarządzenie nr 19/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: ustalenia terminów egzaminów dyplomowych i składów komisji do prowadzenia egzaminów dyplomowych w miesiącu październiku na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Zarządzenie nr 20/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 30 września 2020 roku  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dokonującej wyboru studentów do udziału w kursie „Budowanie marki osobistej na rynku pracy” realizowanego w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wdrożenie zintegrowanego programu dla KPSW” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarządzenie nr 21/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 29.10.2020 roku w sprawie: harmonogramu hospitacji nauczycieli akademickich w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 22/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 04.11.2020 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej pracę Nauczyciela Akademickiego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 23/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Dziekana nr 18/2020 dotyczącego powołania Zespołów ds. Jakości Kształcenia.

Zarządzenie nr 24/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Dziekana nr 15/2020 z dnia 17 września 2020 roku dotyczące powołania Kolegium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zarządzenie nr 25/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu zdalnej sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zarządzenie nr 26/ 2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Dziekana nr 14/2020 dotyczącego harmonogramu realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 27/2020  Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 28/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia pytań na egzamin dyplomowy na kierunku pedagogika prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie nr 29/2020 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie: sposobu zaliczania zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21