tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.kans.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Platforma Wirtualnego Dziekanatu. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron publicznych KANS. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: kans.pl Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: rektorat@kans.pl Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: prezentacja oferty lub informacji

Wykonanie przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne (np. prowadzenie księgowości).

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:  Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia realnej ochrony danych Operator powołał Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem Ochrony Danych jest: Jerzy Szelinger kontakt elektroniczny: iodo@kans.pl

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: organy publiczne.

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

GROMADZENIE DANYCH

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony KANS z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Platforma Wirtualnego Dziekanatu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Dodatkowo na stronach serwisu kans.pl znajduje się skrypt Google Analytics, który służy do poprawy jakości serwisu oraz sporządzania raportów oglądalności poszczególnych stron. Dzięki temu zdajemy sobie sprawę, które części serwisu wymagają największej uwagi i poświęcenia im większych nakładów.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią KANS. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

MECHANIZM COOKIES NA STRONACH INTERNETOWYCH KANS

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach KANS nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Dla serwisów WWW KANS wykorzystujemy następujące pliki Cookies.

SERWIS: *.KANS.PL

Serwis kans.pl wykorzystuje jeden plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu. Cel i zawartość pliku jest następujący:

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel zapisania

PSPSESSID

Sesyjne

jest to sesyjny plik cookie, który ma celu przechowywanie informacji o wizytach w witrynie oraz umożliwia korzystanie z najważniejszych funkcji witryny. Nie zawiera informacji osobowych, a jego ważność wygasa wraz z końcem wizyty użytkownika w witrynie. Plik jest usuwany zaraz po zamknięciu przeglądarki internetowej;

_fbp

Stałe

Identyfikuje przeglądarki do celów dostarczania usług reklamowych META Facebook i związanych z analizą witryn

 

_ga

Stałe

Ciasteczko Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie. Ten plik ciasteczko pomaga nam identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia. Plik ciasteczko _ga nie pozwala na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne informacje ani dane osobowe.

 

_gcl_au

Sesyjne

Ciasteczko używane przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam w witrynach internetowych korzystających z ich usług. Jest to plik cookie dla funkcji „Conversion Linker” – pobiera informacje w kliknięciach reklamowych i przechowuje je w pliku cookie pierwszej strony, aby konwersje mogły być przypisane poza stroną docelową.

 


Serwis okresowo może wykorzystywać sesyjny plik Cookie o nazwie INFO do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jedne sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny pik Cookie, jeśli jest tworzony występuje w określonym czasie, to tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamkniecie okna przeglądarki ze strona serwisu kans.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Stosowane przez nas również zewnętrzne pliki „cookie” umożliwiają współpracę naszych stron z serwisami zewnętrznymi. Wśród nich są „cookie” badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi (statystyki na temat korzystania z naszej strony – Google Analytics) oraz pliki związane z usługami pochodzącymi z serwisów społecznościowych lub multimedialnych (m.in. Facebook, Twitter, Google+, YouTube).

SERWIS: WD.KANS.PL

Serwis wd.kans.pl wykorzystuje jeden sesyjny plik Cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu. Cel i zawartość tych plików jest następująca:

Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel i zawartość

ASP.NET_SessionId

Sesyjne

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do zachowania spójności wypełnianego wniosku. Zakładane tylko jeśli połączenie jest szyfrowane protokołem SSL.


 

 

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Serwis Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów centralnych WWW Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

PLATFORMA WIRTUALNEGO DZIEKANATU KANS

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób, oraz danych osobowych w systemie obsługi Wirtualnego Dziekanatu KANS. Dane osobowe gromadzone w tym systemie nigdy nie są udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym spoza KANS. Pracownicy administracyjni i dydaktyczni KANS mają dostęp do następujących danych osobowych wszystkich zarejestrowanych studentów: imię, nazwisko, drugie imię, adres e-mail, bieżący kierunek oraz semestr studiów. Wszelkie inne dane osobowe są udostępniane wyłącznie pracownikom posiadającym specjalne uprawnienia do przetwarzania danych osobowych.

Informacje zawarte w logach rejestrujących informacje o aktywności użytkowników w systemie Platformy Wirtualnego Dziekanatu KANS są wykorzystywane w celu poprawy jakości działania serwisu oraz realizacji wsparcia technicznego użytkowników.

ZMIANY

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.