tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Zarządzenia Dziekana 2023

Zarządzenie nr 1/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 3 kwietnia 2023 r.w sprawie : powołania do [pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Katedry Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS w Jeleniej Górze>>>

Zarządzenie nr 2/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia  3 kwietnia 2023 w sprawie wprowadzenia harmonogramu hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023>>>
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 2/2023


Zarządzenie nr 3/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 10 maja 2023 w sprawie ustalenia harmonogramu sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023>>>
Załacznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr3/2023>>>

Zarządzenie nr 4/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie :wykazu obszarów tematycznych stanowiących zainteresowania naukowo-badawcze nauczycieli akademickich prowadzących prace dyplomowe w roku akademickim 2023/2024>>>

Zarządzenie nr 5/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 10 maja  2023 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów dyplomowych i składów komisji do prowadzenia egzamiów dyplomowych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2022/2023>>>

Zarządzenie nr 6/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Katedry Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS w Jeleniej Górze>>>

Zarządzenie nr 7/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej Pracę Nauczyciela Akademickiego  w roku akademickim 2023/2024>>>

Zarządzenie nr 8/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Katedry Nauk Społecznych KANS w Jeleniej Górze >>>

Zarządzenie nr 9/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2023/2024>>>

Zarządzenie nr 10/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 9 października 2023 r. w sprawie  ustalenia terminów egzaminów dyplomowych i składów komisji do prowadzenia egzaminów  dyplomowych  na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2022/2023 >>>

Zarządzenie nr 11/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 10 października 2023 r. w sprawie  powołania Zespołów ds. Jakości Kształcenia >>>

Zarządzenie nr 12/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 11 października 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia  2022/2023>>>

Zarządzenie nr 13/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 11 października 2023 r. w sprawie powołania Kolegium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych >>>

Zarządzenie nr 14/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołów ds. Oceny  Jakości Prac Dyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS w Jeleniej Górze >>>

Zarządzenie nr 15/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2023/2024>>>
Załacznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 15/2023>>>

Zarządzenie nr 16/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawiedopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024>>>

Zarządzenie nr 17/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024>>>
Załącznik do Zarządzenia Dziekana nr 17/2023>>>

Zarządzenie nr 18/2023 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2023/2024>>>
Załącznik do Zarządzenia nr 18/2023>>>