tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Praca Dyplomowa Filologia

Praca Dyplomowa Filologia

Zasady dyplomowania

Zgodnie z Zarządzeniem nr 95/2023 Rektora KANS w Jeleniej Górze  z dnia 24 listopada 2023 r.  wprowadzajacego zasady dyplomowania student ma obowiązek do dnia 10.06.2024 roku złożyć w dziekanacie 2 egzemplarze pracy dyplomowej w formie papierowej wraz z pisemną akceptacją promotora oraz płytę CD z nagraną wersją elektroniczną pracy ( w formacie PDF oraz DOC lub DOCX) oraz wypełnioną i podpisaną zgodę na procedurę antyplagiatową (patrz dokumenty do pobrania).
 
Egzamin dyplomowy odbywać się będzie w ramach bezpośredniego kontaktu studenta i komisji egzaminacyjnej na terenie Uczelni

Termin obrony oraz skład Komisji Egzamniacyjnej>>>

Do pracy dyplomowej wykonanej w języku obcym (dotyczy studentów filologii angielskiej)student załącza streszczenie w języku polskim.

Zasady dyplomowania>>>


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Strona tytułowa pracy dyplomowej>>>

Zgoda na procedurę antyplagiatową>>>

Oświadczenie autora i promotora (oświadczenie należy umieścić jako ostatnią stronę pracy dyplomowej)>>>

Opis na płytę CD>>> 

 

Egzamin Dyplomowy


Pytania do egzaminu dyplomowego FA z językiem biznesu 2023

Pytania do egzaminu dyplomowego FA nauczycielska z modułem biznesowym 2024