tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Filologia

Filologia

Filologia Stacjonarne studia licencjackie na kierunku filologia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego - licencjat. Kształceniu są przypisane 180 punkty ECTS. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć uzupełniające studia magisterskie lub rozpocząć pracę.
Kierunek filologia prowadzony jest w ramach profili: filologia angielska nauczycielska z modułem tłumaczeniowym i filologia angielska tłumaczeniowa oraz filologia germańska-język niemiecki w biznesie i filologia germańska tłumaczeniowa . Wybór profilu dokonywany będzie przez studentów, po pierwszym semestrze studiów.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  

PODEJMUJĄC STUDIA NA FILOLOGII…

....wybierasz miejsce, które pozwoli Ci poszerzać kompetencje i rozwijać osobowość. Proponujemy naszym studentom współpracę i partnerstwo, czyli okazję do zademonstrowania i poszerzenia własnej kreatywności, tak bardzo cenionej na współczesnym rynku pracy.   Oferujemy przede wszystkim zajęcia laboratoryjne i warsztatowe nastawione na pogłębianie umiejętności użycia języka angielskiego i niemieckiego, ale nasi studenci uczestniczą często także w barwnych eventach, co stwarza możliwość łączenia w praktyce zdobywanych na Uczelni doświadczeń z tak ważną, nie tylko dla młodych ludzi, potrzebą nowatorstwa i pomysłowości. Niepowtarzalnej atmosferze studiów sprzyja otwartość kadry naukowej, pośród której z pewnością odnajdziesz wiele ciekawych osobowości, zarażających pasją odkrywania tego, co najbardziej intersujące w historii i współczesności  krajów języka angielskiego czy niemieckiego.