tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Biznes Turystyczny

Biznes Turystyczny

Biznes Turystyczny

>>>Kliknij tutaj aby zapisać się na studia

Studia stacjonarne na kierunku biznes turystyczny o profilu praktycznym trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

      Kierunek biznes turystyczny to nowoczesny i społecznie pożądany kierunek studiów będący wypadkową dwóch podstawowych dyscyplin naukowych (nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse) z zakresu nauk społecznych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i personalne pozwolą absolwentowi efektywnie funkcjonować na współczesnym rynku pracy. Kształcenie na kierunku odbywa się w oparciu o współpracę ze środowiskiem lokalnym, korzystanie z kompetencji i doświadczeń przedstawicieli instytucji i placówek turystycznych oraz pracowników dydaktycznych i dydaktyczno-naukowych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych.

Student kierunku biznes turystyczny może wybrać jeden z dwóch proponowanych modułów specjalnościowych: hotelarstwo i SPA&Wellness lub obsługa ruchu turystycznego.

Celem kształcenia w ramach modułu specjalnościowego hotelarstwo i SPA&Wellness jest wykształcenie absolwenta posiadającego rozszerzone kompetencje organizowania i zapewnienia funkcjonowania obiektów hotelarskich w zakresie kształtowania marki i wizerunku hotelu, promowania zdrowego stylu życia, znajomości preferencji i oczekiwań klientów w trakcie pobytu w obiektach turystyki zdrowotnej, koordynowania kluczowych procesów leczniczych (w tym dla segmentu 65+), gastronomicznych i noclegowych, wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji z segmentami rynku zarządzania finansami i dynamicznego zarządzania cenami usług oraz procedurami pobytu klienta w hotelu zgodnymi z wymogami regulacji prawnych z zakresu usług turystycznych. Studenci poznają także zadania, funkcje i role pełnione przez menedżerów tego typu podmiotów oraz czynniki przewagi konkurencyjnej w tym sektorze.

Student zapozna się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich od strony ich organizacji, ekonomiki, norm jakości w zakresie świadczenia usług, systemów informatycznych w hotelarstwie czy zarządzania finansami. W doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych szczególnie uwzględnia się kwestie związane z kulturą i obsługą gościa hotelowego.

Celem kształcenia w ramach modułu specjalnościowego obsługa ruchu turystycznego jest wyposażenie studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kształtowania oferty turystycznej regionu i pojedynczego przedsiębiorstwa, współpracy sieciowej, zarządzania atrakcjami turystycznymi i promowania oferty turystycznej. Student zdobędzie szczegółową wiedzę z zakresu funkcjonowania biur podróży, atrakcji turystycznych jako przedsiębiorstw, obiektów rekreacyjno-leczniczych, przedsiębiorstw eventowych. Nabędzie też umiejętności bezpośredniej obsługi turystów podczas imprez turystycznych, rekreacyjnych i eventowych, planowania oferty oraz zarządzania tego typu przedsiębiorstwami, kształtowania cen oferty turystycznej, jej sprzedaży i odpowiedniej promocji.

Kończąc studia na kierunku biznes turystyczny absolwent osiągnie kompetencje pozwalające na podjęcie pracy m.in. w:

 • obiektach hotelarskich,
 • obiektach posiadających strefy SPA&Wellness
 • podmiotach lecznictwa uzdrowiskowego,
 • obiektach turystycznych nastawionych na promocję zdrowia,
 • gastronomii,
 • biurach podróży,
 • biurach informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego,
 • przedsiębiorstwach eventowych,
 • atrakcjach turystycznych
 • jednostkach samorządu terytorialnego ,a także na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Może być także zatrudniony jako:

 • specjalista ds. usług towarzyszących,
 • konsultant ds. analiz rynku turystycznego,
 • specjalista ds. obsługi gościa/turysty,
 • specjalista ds. zarządzania przychodami hotelu,
 • menedżer projektu rynku MICE,
 • kierownik/pracownik biura podróży,
 • kierownik/pracownik organizacji turystycznej lub wydziału/referatu jednostki samorządu terytorialnego.