tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

REKRUTACJA WKRÓTCE!

Studia podyplomowe Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości  skierowane są do:

  • osób z wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości
  • absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom co najmniej licencjata i zamierzających podjąć pracę lub pracujących w: strukturach MSWiA (m.in. Policja, ABW, CBA, Straż Graniczna)
  • osób zatrudnionych w firmach zajmujących się kompleksowym zapewnianiem bezpieczeństwa (m.in. prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne)

Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z teorią i praktyką kryminalistyczną w tym, z motywami popełniania przestępstw i technikami ich ścigania, a także przekazanie ogólnej wiedzy o aktualnych zagrożeniach przestępczością i wiedzy specjalistycznej z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości.

Nabyta w czasie studiów podyplomowych wiedza w zakresie kryminologii, kryminalistyki i przestępczości, oraz umiejętność praktycznego jej zastosowania w przypadku sytuacji niestandardowych - kryzysowych, wymagających kreatywnego podejścia i szerokiego oglądu, stanowić będą w pracy zawodowej absolwentów studiów podstawę dokonywania prawidłowej oceny ryzyka popełniania przestępstw i ustalenia działań prowadzących do ich wyeliminowania, jak również opracowania strategii działań po ujawnieniu przestępstw. Absolwenci studiów znacząco poszerzą wiedzę z zakresu psychologii sądowej oraz psychologii zachowań przestępczych. Wzbogacą swoje kwalifikacje, co pozwoli im na nowoczesne podejście do problemów związanych z bezpieczeństwem.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Forma studiów: niestacjonarna, online lub hybrydowoPROGRAM STUDIÓW>>