tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika

REKRUTACJA WKRÓTCE

Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika skierowane są do:

  • absolwentów studiów licencjackich i magisterskich kierunku Pedagogika
  • nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, których praca wymaga włączenia się w proces rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami zachowania

Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną. Studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogika dają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela oligofrenopedagoga, który może podjąć pracę w szkolnictwie specjalnym, integracyjnym i ogólnodostępnym oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i poradniach specjalistycznych.

Podczas studiów uzyskasz kompetencje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą ich potencjału rozwojowego, jak również ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-poznawczych, motywacyjnych, intelektualnych, wychowawczych. Dowiesz się też, jak diagnozować potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Czas trwania studiów: 3 semestry

Forma studiów: niestacjonarna, online lub hybrydowo

 


PROGRAM STUDIÓW>>>